梵菲五金(越南)有限公司
梵菲于12月7日-12月9日参加2023年国际五金制品及手动工具展览会
梵菲于12月7日-12月9日参加2023年国际五金制品及手动工具展览会
新闻

梵菲于12月7日-12月9日参加2023年国际五金制品及手动工具展览会

星期二, 30/01/2024, 09:20 GMT+7

Finefix Việt Nam đã tham dự Triển Lãm Expo 2023 từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12, chúng tôi đã vinh hạnh được gặp gỡ nhiều doanh nghiệp, đối tác lớn. Chúng tôi rất mong đợi có cơ hội được làm việc và cung cấp những sản phẩm giá trị đến tất cả các khách hàng